A banner
A-Z list
Movie plot

เป็นเรื่องราวของ “คาเงยาม่า ชิเงโอะ” เด็กหนุ่มมัธยมปีสอง หรือ ม็อบ ผู้มีพลังจิตที่มหาศาลถึงระดับ 100 นั่นจึงทำให้เขาได้กลายเป็นผู้ผดุงความถูกต้อง ที่ต้องคอยปราบเหล่าผู้มีพลังจิตในทางที่ผิด แม้ว่าเขาจะมีพลังพิเศษที่ดีกว่าคนอื่นแค่ไหน… แต่เขากลับเลือกอยากที่จะเป็นคนธรรมดาๆ เสียมากกว่า…

Show less...