A-Z list
Movie plot

โทโมะ ยาชิโระ (ฮารุ) ตำรวจสืบสวนที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมและมุ่งมั่นในการสืบสวน เธอเก่งยูโด ส่วนริสะ นารูมิ (ซูซูกิ เคียวกะ) ตำรวจสืบสวนผู้มีความสามารถพิเศษในการตีความบุคลิกและความคิดของผู้เขียนจากการอ่านลายมือ ริสะ นารูมิเป็นคนเก็บตัวและเข้าหาคนไม่เก่ง โทโมะ ยาชิโระและริสะ นารูมิทำงานในหน่วยสืบสวนพิเศษและร่วมกันคลี่คลายคดีที่ยังคั่งค้างด้วยกัน

Show less...