A banner
A-Z list
Prev
Next
Light Off
7.6K view


Satoh Aya พนักงานสำนักงานชั่วคราวที่ไม่เคยพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นไม่ว่าเธอจะถูกหลอกมากแค่ไหนก็ถูกนำมาใช้อย่างสะดวกสบายใน บริษัท ของเธอในฐานะ ‘ผู้หญิงหนืด’ หญิงออฟฟิศธรรมดาคนนี้จบลงด้วยการได้พบกับ Ichijo Kei ผู้สืบทอดรุ่นใหม่ของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีความกระตือรือร้นที่จะแต่งงานเร็วเพราะประธานของเขา โชคชะตาเล่นกับชะตากรรมของพวกเขาและทั้งสองพบกันในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งจะเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขา